Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volný čas

V současné době je v rámci Projektu na odstranění ekologických škod vzniklých v souvislosti s těžební činností státních hnědouhelných společností v období před jejich privatizací v Ústeckém a Karlovarském kraji podle usnesení vlády č. 50/2002 reps. č. 189/2002 a č. 272/2002 město Litvínov realizována akce „Rekreační plocha Nové Záluží“. Jedná se o revitalizaci území postiženého těžební činností hlubinných i povrchových dolů Rudý sever. Po ukončení těžby v roce 1965 byla provedena částečná rekultivace území spočívající zejména v hrubých terénních úpravách. V současné době je plocha využívána především k pěší turistice. Vodní plochy slouží jako vodní dílo k retenci nadlimitních vod na Bílém potoce. Celková výměra zájmové plochy je cca 35 ha, z toho plochu o výměře 10,6 ha tvoří vodní plochy. Vzhledem k tomu, že území těsně přiléhá k zástavbě městských částí Litvínova – Chudeřín a Hamr, je cílem projektu revitalizovat tento prostor a vytvořit příměstskou rekreační plochu. Předmětem projektu je zajištění stability svahů, zpevnění povrchu ploch a zatravnění. Stromové porosty vyžadují prořezávku, rostlinolékařský průklest k ozdravění a novou výsadbu. Výsadba bude směřována do charakteru lesoparku. Významnou součástí revitalizace prostoru bude i úprava vodních ploch – odbahnění rybníků, stabilizace svahů, oprava a výměna propustků, výpustků apod. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o vodní dílo – retenční nádrž, je nezbytná jeho údržba z důvodu možných záplav. Celé území bude po nutných terénních úpravách zpřístupněno systémem komunikací pro pěší a cyklisty, v severní části areálu bude vybudována in-line dráha pro bruslaře. Systém cyklotras bude navazovat na další cyklotrasy např. Cyklostezka napříč Litvínovem. Povrch komunikací bude asfaltový. Povrch dráhy pro in-line bruslaře bude speciálně upraven, stejně tak bude bruslařům zpřístupněna hlavní okružní komunikace. Ostatní komunikace budou z hrubšího povrchu. Komunikace budou doplněny o veřejné osvětlení, odpočívadla, informační tabule, nad koryty vodního díla budou zbudovány nové lávky. Areál bude vybaven dvěma parkovacími plochami - Havířská ul., vjezd k zahrádkám od Sklářské a Jandečkovy ul. – zde se také nabízí možnost zřízení sezónního občerstvení. V rámci areálu se nachází významné chráněné biotopy, které jsou vhodným cílem školních a ekologických aktivit.

Vypracovala : Eliška Vobořilová

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář